Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

Goonzoo
16:32
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastrangeme strangeme
16:29
0307 6a00 500
Reposted fromrottentomate rottentomate viaveez veez

March 10 2017

Goonzoo
19:52
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viakingoslaw kingoslaw

March 07 2017

Goonzoo
23:09
5686 527f
Goonzoo
23:08
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viacannellle cannellle
Goonzoo
23:07
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

March 06 2017

Goonzoo
18:40
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka vianikotyna nikotyna
Goonzoo
18:39
8827 82ab
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Goonzoo
18:38
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viajelnk jelnk
Goonzoo
18:27
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viajooo jooo

March 03 2017

Goonzoo
17:47
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasoulwax soulwax

March 01 2017

Goonzoo
20:07
10:53
Goonzoo
09:33
6482 5488
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaMonasi Monasi

February 27 2017

Goonzoo
19:52
3244 8573
Reposted fromMiziou Miziou viaedhell edhell
Goonzoo
19:41
7867 d36a
Reposted fromhysterie hysterie viakarmacoma karmacoma
Goonzoo
19:40
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viaalliwantisyou alliwantisyou

February 23 2017

Goonzoo
18:38
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viadiedrunk diedrunk
Goonzoo
13:41
Kiedyś traktowałem ludzi dobrze.
Teraz - z wzajemnością.
— Anthony Hopkins
Reposted frompowersback powersback viarudaizia rudaizia
Goonzoo
13:37
4811 2c02
Reposted fromcarol91 carol91 viaedhell edhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl