Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

Goonzoo
09:16
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viapinkdress pinkdress

April 02 2017

Goonzoo
07:27
6992 09e1
Reposted fromwerhamster werhamster viamikkelsen mikkelsen
Goonzoo
07:26
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viaMonasi Monasi

March 15 2017

21:04
9792 1295 500
Reposted fromviirus viirus viablueberries blueberries
Goonzoo
20:47
5502 396c
Goonzoo
20:47
8162 a8bc 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabosey bosey

March 11 2017

Goonzoo
16:34
(...) pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka. 
— Marek Hłasko, "Piękni dwudziestoletni"
Goonzoo
16:32
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastrangeme strangeme
16:29
0307 6a00 500
Reposted fromrottentomate rottentomate viaveez veez

March 10 2017

Goonzoo
19:52
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viakingoslaw kingoslaw

March 07 2017

Goonzoo
23:09
5686 527f
Goonzoo
23:08
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viacannellle cannellle
Goonzoo
23:07
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

March 06 2017

Goonzoo
18:40
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka vianikotyna nikotyna
Goonzoo
18:39
8827 82ab
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
Goonzoo
18:38
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viajelnk jelnk
Goonzoo
18:27
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viajooo jooo

March 03 2017

Goonzoo
17:47
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasoulwax soulwax

March 01 2017

Goonzoo
20:07
10:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl